Rock Screen

Dirt Modified - Core Saver - 600103

Fits 20" X 22" Radiator